Supervisie

Wanneer supervisie, leertherapie en het cursorische deel van je opleiding elkaar aanvullen, kun je je optimaal ontwikkelen. Uiteraard kan het ook een keuze zijn om deze onderdelen los van elkaar aan te gaan. Supervisie en leertherapie kunnen je inspireren voor het vak, je vaardigheden en inzicht vergroten en bijdragen aan zelfvertrouwen.

Tasja van Veen geeft supervisie psychotherapie, schematherapie en groepstherapie

Specialist in persoonlijkheidsstoornissen. Ruime ervaring in het werken met verslavingen, stemmingsklachten, angstklachten en trauma. Werkzaam bij NPI Amersfoort (Arkin) en in de vrijgevestigde praktijk. Eerdere ervaring bij GGZ instelling Altrecht (persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen), Parnassia en Antes (verslavingszorg).

Registraties

Supervisor psychotherapie (NVP)
Supervisor Schematherapie (VSt)
Supervisor Groepstherapie (NVGP)